آمار

تعداد نشریات12
تعداد شماره‌ها114
تعداد مقالات1,082
تعداد مشاهده مقاله522,373
تعداد دریافت فایل اصل مقاله580,870
دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 863-872، صفحه 791-1130  XML

1

ارزیابی تغییرات صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در گونه‌های اجدادی و تکاملی گندم تحت تنش کم آبی

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 791-802
صدیقه فابریکی اورنگ؛ ثریا مهرآباد پوربناب

2

اثر تغییرات صفات فنولوژیک و تخصیص مواد فتوسنتزی در شرایط متفاوت رطوبتی بر عملکرد دانه گندم نان

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 803-816
حمزه حمزه؛ علی اصغری؛ سید ابولقاسم محمدی؛ امید سفالیان؛ سلیمان محمدی

3

تأثیر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد و ارتباط آن با الگوی الکتروفورزی پروتئین بذر در برخی ژنوتیپ‌های عدس (.Lens culinaris Medik)

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 817-833
مهدی کاکایی

4

تاثیر کم‌آبیاری بر عملکرد و اجزای آن در هیبریدهای ذرت دانه‌ای (Zea mays L.)

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 835-846
امیرمحمد حسین نیا؛ احمد نظامی؛ محمد کافی؛ سعید خاوری خراسانی؛ جواد رضایی

5

تاثیر محلول‌پاشی نانوکلات آهن و منگنز روی عملکرد و اجزای عملکرد جو (Hordeum vulgare L.) تحت شرایط کمبود آب آبیاری در مراحل مختلف رشد

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 847-861
حسین زاهدی؛ اکبر علی پور

6

مطالعه اثرات کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی و زیستی پتاسه بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم (.Triticum aestivum L) در شرایط کمبود رطوبت خاک

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 863-872
رضوان کرد زنگنه؛ سیدکیوان مرعشی

7

تأثیر نیتروژن و آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (.Cicer arietinum L) رقم آزاد

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 873-882
ارازقلی خوجم‌لی؛ علی نخ‌زری ‌مقدم؛ مهدی ملاشاهی؛ لیلا آهنگر

8

بررسی تأثیر گوگرد و تیوباسیلوس بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) در شرایط تنش کم‌آبی

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 883-892
حسین خیری استیار؛ یهرام میرشکاری؛ فرهاد فرح وش؛ ابراهیم خلیلوند بهروزیار؛ علیرضا تاری نژاد

9

تاثیر شرایط رطوبت خاک بر ویژگیهای فنولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام و لاین های ماش (.Vigna radiata L) در شرایط آب و هوایی مشهد

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 893-906
سید مسعود ضیائی؛ حمیدرضا خزاعی؛ احمد نظامی

10

بررسی شاخص‌های حساسیت به تنش خشکی ارقام هیبرید ذرت علوفه‌ای در شرایط محدودیت رطوبتی و مصرف اسید سالیسیلیک

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 907-916
محمد میرزاخانی

11

اثر برخی نانو ذرات بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و عملکرد پارتنولید گیاه دارویی بابونه کبیر (.Tanacetum parthenium L) تحت تنش کم‌آبی

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 917-929
نفیسه مهدی نژاد؛ حدیث موسوی؛ براتعلی فاخری؛ فروزان حیدری

12

تأثیر تنش رطوبتی انتهای فصل و محلول‌پاشی هیومیک‌ اسید بر خصوصیات مورفولوژیکی، تولید و اسانس سه بوم‌گونه رازیانه (.Foeniculum vulgare L)

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 931-942
سمانه کیانی؛ سید عطاالله سیادت؛ محمد رضا مرادی تلاوت

13

بررسی تأثیر سطوح تنش رطوبتی بر عملکرد، میزان اسانس و خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه زوفایی (.Thymbra spicata L)

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 943-957
فاطمه ملک ملکی؛ نصرت اله عباسی؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ مهرشاد براری؛ محمد جواد زارع

14

بررسی رقابت درون و برون گونه ای تاج‌خروس سفید (.Amaranthus albus L)، تاج‌خروس وحشی (.Amaranthus retroflexus L) و خلر (.Lathyrus sativus L) تحت تنش خشکی

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 959-969
جمشید سامانی پور؛ محمد جواد بابائی زارچ؛ طیبه حاجی رضایی؛ وحید ضیائیان احمدی؛ مجید جامی الاحمدی

15

تاثیر آبیاری بارانی متعامد تحت شرایط کم‌آبی و شوری‌های متفاوت بر تولید گندم (دانه و کاه) جهت و برازش مناسب‌ترین تابع تولید بر آن

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 971-979
اردلان ذوالفقاران؛ بیژن قهرمان؛ ابوالقاسم حقایقی؛ محمد جلینی

16

تأثیر روش‌های مختلف کاشت بر شوری خاک، عملکرد ریشه و کارایی مصرف آب روناس (.Rubia tinctorum L) در شرایط شور استان یزد

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 981-991
محمد حسین بناکار؛ غلامحسن رنجبر؛ ولی سلطانی

17

بررسی کاربرد کود بیولوژیک و نانو اکسید روی بر انتقال مجدد و شاخص سطح برگ گیاه تریتیکاله (Triticosecale Witt.) در شرایط شوری خاک

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 993-1004
یونس خیری زاده؛ رئوف سیدشریفی؛ راضیه خلیل زاده

18

پاسخ گیاه همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) به اثرات متقابل تنش شوری و مواد آلی اصلاح‌کننده خاک

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 1005-1021
مرضیه کلهر؛ مریم دهستانی اردکانی؛ مصطفی شیرمردی؛ جلال غلام نژاد

19

بررسی اثر تنش یخ‌زدگی در گیاه باقلا (.Vicia faba L) تحت شرایط کنترل‌شده

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 1023-1034
علیرضا حسن فرد؛ احمد نظامی؛ محمد کافی؛ جعفر نباتی

20

مطالعه تاثیر تنش سرما بر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک دانهال کدو حلوایی (Cucurbita moschata L.) تحت محلول‌پاشی ترکیبات مقاومت به سرما

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 1035-1044
مهدی تاج بخش؛ پرشنگ خلیلی؛ سمیرا مالکی خضرلو

21

تأثیر متیل جاسمونات بر تحمل گیاهچه کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo L.) به تنش سرما

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 1045-1057
مریم مختاری؛ سینا فلاح؛ اکرم رحیمی چگنی

22

ارزیابی آزمون تنش اسمزی برای پیش‏ بینی قدرت سبز شدن بذر عدس (.Lens culinaris Medic) در مزرعه

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 1059-1072
ثمین لطفی؛ مختار قبادی؛ سعید جلالی-هنرمند؛ محمد اقبال قبادی

23

برآورد دماهای کاردینال و تعیین اثر دما و پتانسیل اسمزی بر جوانه‌زنی گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 1073-1087
بهمن جعفری؛ غلامرضا محسن آبادی؛ عاطقه صبوری

24

بررسی هیبریدهای منورم چغندرقند (.Beta vulgaris L) تولیدشده در شرایط آب و هوایی مختلف ازنظر مقاومت به خشکی در مرحله جوانه‏ زنی و رشد گیاهچه

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 1089-1106
سلیم فرزانه؛ بهنام کامکار؛ رئوف سیدشریفی؛ سعید واحدی

25

تأثیر تیمارهای مختلف پرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی، موروفوفیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و تحمل به شوری ریحان (.Ocimum basilicum L) (رقم کشکنی لولو)

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 1107-1123
قادر رستمی؛ محمد مقدم؛ رسول نریمانی؛ لیلا مهدیزاده

26

اثر پیش‌سرمایی بر روی ویژگی‌های جوانه‌زنی ارقام مختلف سویا

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 1125-1130
داریوش تقوی؛ محمد صدقی؛ علی عبادی؛ امید سفالیان؛ آیدین حمیدی

27

داوران دوره 11 شماره 4

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 1130-1130


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.