آمار

تعداد نشریات12
تعداد شماره‌ها113
تعداد مقالات1,067
تعداد مشاهده مقاله514,478
تعداد دریافت فایل اصل مقاله569,859
دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 790-790، صفحه 471-790  XML

1

بررسی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط در شرایط تنش های متفاوت رطوبتی با استفاده از تجزیه گرافیکی GGE-biplot در ارقام مصنوعی آفتابگردان (Helianthus annuus L.)

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 471-480
ایرج همتی؛ سید سعید پورداد؛ رجب چوکان

2

تولید تنوعات سوماکلونی درون‌شیشه‌ای متحمل به تنش خشکی در نیشکر (.Saccharum officinarum L) با استفاده از ارقام تجاری ایران

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 481-489
سحر شامنصوری؛ مهرآنا کوهی دهکردی؛ محمود شمیلی

3

مقایسه تطبیقی شاخص های تحمل و حساسیت ژنوتیپ های محلی و اصلاح شده برنج ایرانی تحت تنش خشکی و غرقابی

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 491-502
سعید بخشی پور؛ جعفر کامبوزیا؛ کوروس خوشبخت؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ مریم حسینی چالشتری

4

کارایی فتوسنتزی و عملکرد دانه دو رقم گندم (Triticum aestivum L.) طی بروز تنش خشکی تحت کاربرد خارجی تیمارهای سیتوکینین و آبسیزیک‌اسید

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 503-514
محمد رضا سرافراز اردکانی؛ رمضانعلی خاوری نژاد؛ فواد مرادی؛ فرزانه نجفی

5

تاثیر یونیکونازول و کودهای زیستی بر طول دوره پر شدن دانه و سهم فرایند انتقال مجدد در عملکرد دانه گندم در رژیم های متفاوت رطوبتی در شرایط گلخانه

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 515-531
رئوف سیدشریفی

6

واکنش گندم به شرایط قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد و سطوح نیتروژن در شرایط آب و هوایی اهواز

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 533-545
زینب عنافجه؛ محمد بنایان اول؛ پرویز رضوانی مقدم؛ سید بهرام اندرزیان

7

بررسی تاثیرالگوی کشت و سطوح کود پتاسیم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد سیب زمینی (.Solanum tubersum L) در سطوح مختلف آبیاری

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 547-560
فهیمه فریدی مایوان؛ مجید جامی الاحمدی؛ سید وحید اسلامی؛ کوروش شجاعی نوفرست

8

اثر رژیم‌های آبیاری سطحی و سولفات روی بر شاخص‌های فیزیولوژیک رشد ارقام ذرت شیرین در اراک

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 561-568
بابک پیکرستان؛ مهرداد یارنیا؛ حمید مدنی

9

ارزیابی مورفولوژیکی و زراعی اکوتیپ‌های لوبیا‌ قرمز (.Phaseolus vulgaris L) در شرایط تنش خشکی

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 569-577
سمیه محمدی نژاد؛ امین باقی زاده؛ مهدی رحیمی

10

تاثیر اسید سالیسیلیک و سلنیوم در مراحل رشد بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود (.Cicer arietinum L.) در شرایط دیم

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 579-589
مجتبی نوروزی؛ نورعلی ساجدی؛ مسعود گماریان

11

تأثیر آبیاری تکمیلی و تقسیط نیتروژن بر کمیت و کیفیت ماش (.Vigna radiata L)

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 591-602
عبدالحمید آقجه لی؛ علی نخزری مقدم؛ علی راحمی کاریزکی؛ ابراهیم غلامعلی پور علمداری

12

اثر تنش خشکی بر برخی ویژگی های فتوسنتزی کوشیا (Kochia scoparia L.) در یک آزمایش گلخانه ای

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 603-614
بی بی الهه موسوی فر؛ حمید رضا خزاعی؛ محمد کافی

13

اثر مالچ بقایای گیاهی مختلف روی سبز شدن و رشد اولیه گلرنگ و گندم در شرایط رطوبتی متفاوت

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 615-626
زهرا شریفی؛ سیدوحید اسلامی؛ مجید جامی الاحمدی؛ سهراب محمودی

14

اثر نانو ذرات نقره بر صفات فیزیولوژیک برخی اکوتیپ‌های زعفران (.Crocus sativus L) خراسان جنوبی تحت تنش کم‌آبی ملایم

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 627-643
بتول صابرتنها؛ براتعلی فاخری؛ نفیسه مهدی نژاد؛ زهره علیزاده

15

اثر تنظیم‌کننده‌های رشدی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و اسانس بادرشبویه (.Dracocephalum moldavica L) تحت تنش خشکی

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 645-659
علی جلالوند؛ بابک عندلیبی؛ افشین توکلی؛ پرویز مرادی

16

تأثیر سطوح آبیاری و محلول‌پاشی (سولفات روی، اسید هیومیک و اسید سالیسیلیک) بر خصوصیات رشدی، عملکرد و اجزای عملکرد چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.)

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 661-674
امین فتحی؛ صادق بهامین

17

اثر تقویت‌کنندگی غلظت‌های مختلف عصاره‌های رازیانه، زیره سبز و نعناع بر خصوصیات فیزیولوژیکی جوانه‌زنی بذر و عملکرد دانه گلرنگ (.Carthamus tinctorius L) تحت شرایط کم‌آبی

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 675-690
محمد علیوند؛ الناز فرج زاده معماری تبریزی

18

نقش تیمارهای اسید سالیسیلیک و پرولین بر القاء فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و پاسخ‌های تحمل به تنش شوری در سویا (.Glycine max L.)

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 691-705
حمیده غفاری؛ محمودرضا تدین؛ جمشید رزمجو

19

اثر محلول پاشی آهن و روی به فرم‌های سولفاته و نانو ذرات بر خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی نعناع فلفلی (.Mentha piperita L) تحت تنش شوری

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 707-720
قادر رستمی؛ محمد مقدم؛ عبدالله قاسمی پیربلوطی؛ علی تهرانی فر

20

بررسی اثر تنش شوری و ریزسازوارهای خاکزی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه (.Plantago ovata Forsk)

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 721-736
احمدرضا دهقانی تفتی؛ سهراب محمودی؛ حسینعلی علیخانی؛ معصومه صالحی

21

تاثیر شوری و کادمیوم بر برخی مولفه‌های رشد و جذب عناصر ریزمغذی توسط گیاه گشنیز (.Coriandrum sativum L)

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 737-748
الهام نورعلی؛ حبیب اله نادیان؛ سیروس جعفری؛ مختار حیدری

22

ارزیابی ریسک ناشی از تنش گرما در ذرت دانه‌ای استان خوزستان تحت شرایط تغییر اقلیم

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 749-764
سجاد رحیمی مقدم؛ جعفر کامبوزیا؛ رضا دیهیم فرد

23

ردیابی QTLهای کنترل‌کننده صفات با تحمل به کمبود فسفر در لاین های خالص برنج (Oryza sativa L.) ایرانی در مرحله گیاهچه ای

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 765-775
شریفه محمد آلق؛ حسین صبوری؛ علی ستاریان؛ عباس بیابانی؛ عبدالطیف قلیزاده

24

تاثیر کمپوست چای و پتاسیم هیومات بر مقاومت گیاه آفتابگردان (.Helianthus annuus L) به سمیت سرب

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 779-790
نجمه افتخار؛ سیف اله فلاح

25

داوران دوره 11 شماره 3

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 790-790


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.