آمار

تعداد نشریات12
تعداد شماره‌ها114
تعداد مقالات1,082
تعداد مشاهده مقاله522,373
تعداد دریافت فایل اصل مقاله580,870
کلیدواژه‌ها = پرولین
تعداد مقالات: 33

1

اثرات کلات‌آهن و نانوذرات اکسیدآهن بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی گیاه یونجه (Medicago sativa L.)

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 449-458
مهری عسکری؛ فریبا امینی؛ سیدمهدی طالبی؛ معصومه شفیعی گواری

2

اثر پیش تیمار سالیسیلیک اسید بر خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاهچه‌های ذرت تحت تنش کادمیم

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
دوره 4، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 151-164
مهدی خورشیدی؛ میلاد باقری؛ امین خوشنویسان؛ معصومه عالمی؛ بهاره بیچرانلو

3

اثر تنش بی کربنات سدیم بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی کاهو، آمارانت و پیچک آبی تحت سیستم آبکشت

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
دوره 6، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 171-182
حمیدرضا روستا؛ واحد باقری؛ میثم منظری توکلی

4

اثر تنظیم‌کننده‌های رشدی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و اسانس بادرشبویه (.Dracocephalum moldavica L) تحت تنش خشکی

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 645-659
علی جلالوند؛ بابک عندلیبی؛ افشین توکلی؛ پرویز مرادی

5

اثر سیلیکون بر افزایش تحمل به خشکی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) تحت تنش رطوبتی

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 847-863
مرضیه عسکرنژاد؛ حمید سودائی زاده؛ اصغر مصلح آرانی؛ رستم یزدانی بیوکی؛ پریزاد ماوندی

6

اثر محلول پاشی اسید هیومیک بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نعناع سبز (.Mentha spicata L) تحت تنش خشکی

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 95-110
قادر رستمی؛ محمد مقدم؛ الهام سعیدی پویا؛ لادن آژدانیان

7

ارزیابی اثرات مصرف اسید سالیسیلیک بر رشد، عملکرد و برخی خصوصیات بیوشیمیایی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) تحت سه رژیم آبیاری مختلف

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
دوره 10، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 547-558
حسین سرتیپ؛ علیرضا سیروس مهر

8

ارزیابی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی غلات سردسیری تحت شرایط کم آبیاری

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 673-683
سامیه آقچلی؛ علی راحمی کاریزکی؛ ابراهیم غلام علیپور علمداری؛ عبدالطیف قلی زاده؛ سیده حکیمه داودی

9

ارزیابی برخی صفات فیزیولوژیکی گیاه دارویی آویشن قره باغی (Thymus fedtschenko) تحت تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
دوره 9، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 423-427
حمید سودائی زاده؛ مریم شمسایی؛ مهدیه تجملیان؛ سید علی‌محمد میرمحمدی میبدی؛ محمدعلی حکیم زاده

10

بررسی اثر تنش خشکی بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک، درصد و عملکرد اسانس گونه مریم گلی سهندی (.Salvia sahendica L)

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1398
کامران پروانک

11

بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک ارزن دم‌روباهی (.Setaria italica L) در تاریخ های مختلف کاشت

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 401-413
احمد قاسمی؛ مسعود خزاعی؛ حمید رضا فنایی

12

بررسی اثر قطع آبیاری بر عملکرد دانه و خصوصیات فیزیولوژیکی ذرت (Zea mays L., S.C.704) در کشت تابستانه

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1398
علی کریمی؛ محمد اقبال قبادی؛ مختار قبادی؛ ایرج نصرتی

13

بررسی برخی شاخص های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ارقام کلزا تحت تأثیر تنش خشکی

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
دوره 7، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 173-185
معصومه حاتم ‏وند؛ طاهره حسنلو؛ فاطمه دهقان نیری؛ امیرحسین شیرانی‎راد؛ سید علی طباطبایی؛ سید محمد حسینی

14

بررسی برخی صفات مورفولوژیک، بیوشیمیایی و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در شلغم‌های بومی ایران در شرایط تنش شوری ناشی از کلرید سدیم

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 149-157
محمد امیریان مجرد؛ محمد رضا حسندخت؛ وحید عبدوسی؛ سید علی طباطبایی؛ کامبیز لاریجانی

15

بررسی تأثیر تنش خشکی بر تجمع اسمولیت ها، رنگ‌دانه‌های فتوسنتزی و رشد چند رقم و لاین ارزن دم روباهی (Setaria italica L.)

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 149-162
مسعود خزاعی؛ محمد گلوی؛ مهدی دهمرده؛ سید محسن موسوی نیک؛ غلامرضا زمانی؛ نفیسه مهدی نژاد

16

بررسی تحمل به شوری در ژنوتیپ های سورگم دانه ای (Sorghum bicolor L. Moench) در مرحله گیاهچه ای و ارتباط آن با نشانگرهای ریزماهواره

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 267-277
صغری خرمی‌پور؛ مسعود دهداری

17

بررسی میزان جذب فسفر و آهن و برخی شاخص‌های فیزیولوژیک در گندم نان و گونه های وحشی اجدادی آن

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
دوره 4، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 93-104
مهرانگیز اکبری؛ محمد جواد زارع؛ علی اشرف مهرابی؛ علی اصغر نصرالله نژاد

18

بررسی نقش گلایسین‌بتائین در افزایش مقاومت به خشکی گیاه سورگم (Sorghum bicolor L.) در شرایط مزرعه

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 139-147
هدا کدخدایی؛ حمید سودائی زاده؛ اصغر مصلح آرانی؛ محمد علی حکیم زاده

19

بررسی و تعیین مقاومت به سرما و یخ زدگی سه رقم تجاری انگور در شمال خراسان

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
دوره 2، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 159-169
محمود شور؛ علی تهرانی فر؛ سید حسین نعمتی؛ یحیی سلاح ورزی؛ علی مختاریان؛ مصطفی رحمتی

20

برهمکنش تنش شوری و نیتروژن بر رشد و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت ارزن پادزهری (Panicum antidotale Retz.)

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
دوره 9، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 279-289
سید عبدالرضا کاظمینی؛ مژگان علی نیا؛ احسان شاکری

21

تأثیر پرایمینگ فیزیکی بذر و تنش کم‌آبی بر فعالیت آنزیمی و عملکرد دانه ذرت

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 127-136
رضا صیامی؛ یهرام میرشکاری؛ فرهاد فرح ‌وش؛ ورهرام رشیدی؛ علیرضا تاری‌نژاد

22

تأثیر پیش تیمار نانو کلوئید سیلیکون بر برخی شاخص‌های جوانه‌زنی و خصوصیات فیزیولوژیکی گیاهچه گندم تحت شرایط تنش خشکی

اکوفیزیولوژی بذر
دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 115-128
کریم برزگر قاجاری؛ عباس ملکی؛ همت الله پیردشتی

23

تأثیر تلقیح سویه‌های مختلف باکتری افزایش‌دهنده رشد گیاهی بر برخی از متابولیت ها، عملکرد و خاصیت آنتی‌اکسیدانی اسانس شوید (Anethum graveolens) تحت شرایط تنش کم‌آبی

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
دوره 10، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 281-291
آرزو میر مظفری رودسری؛ مهرداد یارنیا؛ هادی اسدی رحمانی؛ محمود تورچی

24

تأثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی چهار رقم گلرنگ بهاره در منطقه یاسوج

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
دوره 5، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 125-134
مینا معراجی پور؛ محسن موحدی دهنوی؛ اشکبوس دهداری؛ هوشنگ فرجی؛ میترا معراجی پور

25

تأثیر تنش خشکی بر میزان بیان ژن NAC رمز کننده عامل روﻧﻮﻳﺴﻲ برخی ارقام گندم نان منطقه سیستان

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 649-662
محمدعلی دلارام پور؛ لیلا فهمیده؛ زیبا فولادوند

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.