آمار

تعداد نشریات12
تعداد شماره‌ها111
تعداد مقالات1,013
تعداد مشاهده مقاله499,364
تعداد دریافت فایل اصل مقاله540,672
دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 131-147، صفحه 131-348  XML

1

تأثیر محدودیت منابع فتوسنتزی و تنش کم آبی پس از گرده افشانی بر سرعت پر شدن دانه، فتوسنتز و تبادلات گازی ارقام گندم نان

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 131-147
مجید عبدلی؛ محسن سعیدی؛ سعید جلالی-هنرمند؛ سیروس منصوری فر؛ محمد اقبال قبادی

2

تأثیر میزان بذر بر عملکرد دانه و برخی ویژگی‌های زراعی کلزا در کشت بهاره تحت شرایط دیم

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 149-158
مسعود اسکندری تربقان؛ مهرنوش اسکندری تربقان

3

اثر اسید سالیسیلیک و اسپرمین بر عملکرد و اجزاء عملکرد دانه کرچک (Ricinus communis L.) تحت شرایط تنش خشکی

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 159-167
زهرا ایزدی؛ محمود رضا تدین

4

بررسی برخی صفات کمّی و کیفی چغندرقند در پاسخ به محلول‌پاشی متانول و تنش خشکی

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 169-178
ایمان نادعلی؛ مهرداد یارنیا؛ فرزاد پاک‌نژاد؛ فرهاد فرح وش

5

تأثیر رقابت خلّر (Lathyrus sativus L.) و تاج‌خروس وحشی (Amaranthus retroflexus L.) تحت شرایط تنش کم آبی

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 179-189
محمدجواد بابائی زارچ؛ مجید جامی الاحمدی؛ غلامرضا زمانی؛ فرزانه گلستانی فر

6

مطالعه روابط بین صفات زراعی برنج در شرایط غرقاب و تنش خشکی

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 191-204
مسعود گلسرخی؛ عباس بیابانی؛ حسین صبوری؛ مجید محمد اسمعیلی

7

ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ‌های برنج در مرحله گیاهچه‌ای

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 205-216
پرهام نیک‌سیر؛ سعید نواب‌پور؛ حسین صبوری؛ حسن سلطانلو

8

گزینش مهم‌ترین صفات مؤثر بر عملکرد آفتابگردان در دو شرایط آبیاری نرمال و تنش در منطقه بیرجند

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 217-231
محمد ضابط؛ علیرضا صمد زاده؛ علی شوروزدی

9

بررسی تنوع ژنوتیپ‌های تست کراس چغندرقند برای صفات گیاهچه ای و مزرعه‌ای در شرایط تنش خشکی

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 233-247
سمیرا سراوانی؛ علیرضا سبحانی؛ مسعود احمدی

10

شناسایی لاین‌های متحمل به تنش خشکی در گندم نان

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 249-258
فاطمه محمدی؛ قاسم محمدی نژاد؛ بابک ناخدا

11

ارزیابی ژنوتیپ‎های یولاف زراعی (Avena sativa L.) با استفاده از شاخص‎های تحمل خشکی

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 259-272
صحبت بهرامی نژاد؛ رضوان کشوری؛ رضا امیری

12

اثر تنش شوری بر برخی صفات بیوشیمیایی و مرفولوژیکی سه ژنوتیپ گندم نان

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 273-283
آمنه قاسمی مصرمی؛ سعید نواب پور؛ احد یامچی؛ سعداله هوشمند

13

تأثیر تنش شوری بر عملکرد کیفی و کمی لاین‌های امیدبخش جو

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 285-295
معصومه حسینی ابراهیمی؛ آرمان آذری؛ سید علی طباطبایی؛ شهاب مداح حسینی

14

تأثیر سطوح شوری آب آبیاری با NaCl بر فیلوکرون و سرعت ظهور برگ ارقام جو

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 297-306
رئوف سیدشریفی؛ حمید نظرلی

15

بررسی تأثیر سطوح مختلف سالیسیلیک اسید بر بهبود رشد و برخی شاخص‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی نیشکر (Saccharum officinarum L.) تحت تنش شوری

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 307-317
فاطمه چهارلنگ بدیل؛ مهرشاد براری؛ محمود شمیلی؛ زهرا طهماسبی

16

تأثیر غلظت‌های مختلف پاکلوبوترازول بر کاهش اثرات تنش یخ‌زدگی در دو توده کوشیا (Kochia scoparia)

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 319-334
علی کمندی؛ احمد نظامی؛ محمد کافی؛ جعفر نباتی

17

گزارش علمی کوتاه: تأثیر تنش های شوری و خشکی بر قابلیت جوانه زنی ریزوم های علف هرز سمج حلفه ((Imperata cylindrica (L.) Beauv

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 335-338
حیدر حمیداوی؛ سید وحید اسلامی؛ مجید جامی الاحمدی

18

گزارش علمی کوتاه: مطالعه تغییرات مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی گل گاوزبان (Echium amoenum Fisch. & Mey.) تحت تنش خشکی

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 339-343
الهام رمضانی؛ مهدی قاجار سپانلو؛ حسنعلی نقدی بادی

19

گزارش علمی کوتاه: ارزیابی تحمل خشکی ژنوتیپ‌های کلزا (Brassica napus L.) با استفاده از شاخص های مقاومت به خشکی

تنش‌های محیطی در علوم زراعی
صفحه 348-345
علیرضا زبرجدی؛ عسگر سرتیپ؛ عبداله نجفی؛ عباس رضایی زاد


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.